جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد. - نمایش محتوای خبر

 

 

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در شورای معاونین و مدیران ستادی مرکز طی حکمی از طرف علیرضا آینه دار مدیر کل صداو سیمای خراسان جنوبی خانم زهره دهشیبی به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوب منصوب گردید.