رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

معارفه رضا شرقی به عنوان سرپرست اداره کل راه آهن شرق - نمایش محتوای خبر

 

 

معارفه رضا شرقی به عنوان سرپرست اداره کل راه آهن شرق

در این مراسم از زحمات محمدرضا چنگانی تقدیر و رضا شرقی به عنوان سرپرست اداره کل راه آهن شرق  معارفه شد.
چنگانی به مدت ده ماه مدیر کل راه آهن شرق بود.