جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مصاف تیم تنیس روی میز دانشجویان بیرجند با حریفان کشوری - نمایش محتوای خبر

 

 

مصاف تیم تنیس روی میز دانشجویان بیرجند با حریفان کشوری

مهدی اخروی محبی، سید امیرحسین عدل، عماد ایوبی از دانشگاه به بیرجند در چارچوب مسابقات دانشگاه های منطقه 3 کشور از امروز به مصاف حریفان خود می روند.

در این مسابقات 12 تیم تنیس روی میز از دانشگاه های شاهرود، بیرجند، فردوسی مشهد، منابع طبیعی ساری، مهندسی فنآوری های نوین، قوچان، مازندران، علوم کشاورزی گرگان، بجنورد، گلستان، حکیم سبزواری و یزد به مدت 3 روز دردانشگاه یزد باهم رقابت می کنند.