جهش تولید | دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

مشکل ساز شدن توسعه کمی دانشگاههای کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

مشکل ساز شدن توسعه کمی دانشگاههای کشور

نشست علمی ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

توسعه کمی دانشگاههای کشور مشکل ساز شده است.

رحمانی، معاون پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توسعه کمی و افزایش مراکز آموزشی در هر گوشه ای از مناطق شهری و روستایی، مشکل ساز شده است.

رحمانی در نشست علمی ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی در دانشگاه بیرجند گفت:  توسعه کمی بسیار افسار گسیخته دانشگاهها با امکانات کم تبدیل به یک مشکل شده و دانشگاهها را به سمت تجزیه شدن پیش برده است.

وی افزود: دانشگاه باید به دور از حاشیه های سیاسی، دانشجو را برای زندگی تربیت کند.

بهنام فر، معاون پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: انتقال و تولید فرهنگ دو کارکرد اصلی دانشگاههاست و افراد شاخص از دل دانشگاههای بزرگ بیرون آمده اند.

بهنام فر از اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند هم با اشاره به ضرورت الگو بودن جوامع اسلامی گفت: پرداختن بیش از حد به کمیت ها و بی توجهی به ارزش های متعالی اسلامی بیشترین ضربه را به فرهنگ ما می زند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی