سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مشارکت 97 درصدی کسبه برای پرداخت مالیات - نمایش محتوای خبر

 

 

مشارکت 97 درصدی کسبه برای پرداخت مالیات

کسبه برای پرداخت مالیات مشارکت 97 درصدی داشته اند.

مشارکت صاحبان مشاغل خراسان جنوبی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امسال به 97 درصد رسید.

یعقوب نژاد، مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: تا پایان خرداد 26 هزار و 300 اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال 94 از سوی کسبه در خراسان جنوبی ارائه شد که هزار و 700 تا بیشتر از اظهارنامه های پارسال بود.

پارسال حدود 91 درصد صاحبان مشاغل خراسان جنوبی، 24 هزار و 600 فقره اظهارنامه مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی استان ارائه کردند.

استان خراسان جنوبی حدود 27 هزار واحد صنفی دارد.

آقای یعقوب نژاد با بیان اینکه امسال تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، کامل به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: اشخاص حقوقی و صاحبان اموال اجاره ای هم تا پایان تیر فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمام مؤدیان موظف به داشتن شماره اقتصادی هستند گفت: از آغاز امسال 2 هزار نفر برای داشتن این شماره نام نویسی کردند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی