جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

مستند زندگی بدون مرز - نمایش محتوای صدا

 

 

مستند زندگی بدون مرز

مستند زندگی بدون مرز

 

«زندگی بدون مرز» عنوان مستند رادیویی است که به منظور ارسال به جشنواره URTIفرانسه در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. این مستند به شرایط زندگی مردم در یک روستای خاص مرزی می پردازد. این روستا در مرز ایران و افغانستان واقع است و دیوار مرزی باعث تقسیم این روستا به دو نیم شده است که نیمی از آن در خاک ایران و نیمی در خاک افغانستان واقع است. اما این دیوار نتوانسته است عشق و علاقه و محبت و روابط خانوادگی دو سوی دیوار را کاهش دهد. مردم دو طرف دیوار علی رغم دوری از هم همچنان فرهنگ و زبان مشترک را حفظ کرده اند و به مناسبت های اجتماعی خود پایبند هستند. گزارشگر برنامه با حضور در میان اهالی روستا به انعکاس نظرات آنها در مورد تاثیر این دیوار بر روابط انسانی می پردازد.

تهیه کننده : علی جویا     

نویسنده : علی جویا

گوینده 1: میترا مشرقی مقدم                              

گزارشگر : مسعود خسروی