جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

مستند بودن یا نبودن - نمایش محتوای صدا

 

 

مستند بودن یا نبودن

مستند بودن یا نبودن

 

« هر بار با صدای گریه ای، انسانی قدم به هستی می گذارد تا زمزمه پاک حیات را در رگ هستی جاری کند و سفری تازه آغاز می شود. انسان مسافری است که در سیلان لحظه ها قدم بر می دارد و از درک اعجاز بزرگ بودن خویش متحیر می شود... » اینها قسمتی از متن مستند رادیویی « بودن یا نبودن » است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. این مستند به بیان خاطرات و تجربیات افرادی می پردازد که در اثر حوادث روزگار از جمله تصادف با اتومبیل دچار حالت کما شده اند و روزها و هفته ها در بیمارستان در حالت کما بستری بوده اند و لحظه ها ی میان مرگ و زندگی را تجربه کرده اند و اکنون که خداوند به انها زندگی دوباره بخشیده است قدر این زندگی ارزشمند را می دانند. تجربیات این افراد که حالت کما داشته اند شنیدنی است. برخی در حالت کما، کل زندگی گذشته خود را مرور کرده اند و برخی دیگر لهجه مادری خود را فراموش کرده اند و لهجه جدیدی پیدا کرده اند و برخی نیز تجربیات دیگری کسب کرده اند.

تهیه کننده: فرشته بهمن زاده

نویسنده: فاطمه حسینی فر

گوینده1: فرشته بهمن زاده

گزارشگر: محمد حسین برهانی

 کارشناس: دکتر اسماعیلی