رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

مرمت بخشی از محور میانده بافت تاریخی خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

مرمت بخشی از محور میانده بافت تاریخی خوسف

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی،  مدیر پایگاه تاریخی شهر خوسف گفت: در این فصل از مرمت ، جداره ها و تعدادیمرمت بخشی از محور میانده بافت تاریخی خوسف از سردرهای قسمتی از بافت مرمت و استحکام بخشی شد. 

پریسا جمشیدی افزود: اندود فرسوده کاهگل دیوارها جمع آوری و مجدد اجرا ، سبک سازی تعدادی از بام هایی که در حال تخریب و آسیب فراوان بود انجام و مجدد بام سازی آنها انجام شد.

وی گفت: در این فصل اندود سیمان رنگی (به رنگ کاهگل) نیز بر روی جداره های سیمانی بناها انجام و سیما و منظر محور میانده خواناسازی ، زیباسازی و مرمت شد.

جمشیدی افزود: پس از تامین اعتبار ، ادامه جداره سازی و کفسازی محورها در برنامه کاری قرار دارد.