رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مرمت ایل راه عشایری رباط شور بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

مرمت ایل راه عشایری رباط شور بشرویه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،  مدیرکل امور عشایر استان گفت: مرمت و شن ریزی ایل راه عشـایری رباطمرمت ایل راه عشایری رباط شور بشرویه شور که به علت وقوع سیل فروردین تخریب شده بود، به طول 12 کیلومتر شن ریزی و با اختصاص یک دستگاه گریدر برای تسطیح شن ریزی و با تامین اعتبار توسط خیرین برای تردد وسایل نقلیه عشایر مورد بهره برداری قرار گرفت.

حسین حسین پور  افزود: اعتبار هزینه شده مرمت ایل راه عشایری رباط شور بیش از 950 میلیون ریال است.