رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مرد نبرد - نمایش محتوای عمومی

 

 

مرد نبرد

نماهنگ مرد نبرد 

ویژه برنامه ی شهادت سردار قاسم سلیمانی 
تهیه و تولید توسط معاونت فضای مجازی شبکه خاوران