رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

مدیر طرح و برنامه و نظارت مرکز معرفی شد . - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر طرح و برنامه و نظارت مرکز معرفی شد .

مدیر طرح و برنامه و نظارت مرکز معرفی شد .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی ، در شورای مدیران مرکز خانم  رقیه اسماعیل زاده به عنوان مدیر طرح و برنامه و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد.