رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

مدیر اطلاعات و برنامه ریزی مرکز معرفی شد. - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر اطلاعات و برنامه ریزی مرکز معرفی شد.

مدیر اطلاعات و برنامه ریزی مرکز معرفی شد.

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی،در شورای مدیران مرکز سید ابوالفضل به عنوان مدیر اطلاعات و برنامه ریزی مرکز معرفی شد.