جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

محکوم شدن شکارچی کل وحشی در بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

محکوم شدن شکارچی کل وحشی در بشرویه

alt

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بشرویه گفت : شکارچی متخلفی که در شهرستان بشرویه اقدام به شکار یک راس کل وحشی نموده بود با رای دادگاه محکوم شد

یزدان دوست با بیان اینکه از فرد متخلف یک قبضه اسلحه غیر مجاز و مقدار مهمات کشف و ضبط شده افزود : بنا بر رای قاضی پرونده و به استناد مواد 9 و 18 قانون مجازات اسلحه و مهمات ، نسبت به ضبط اسلحه و مهمات وی اقدام و به استناد مواد 10 و 14 قانون شکار و صید به پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید