جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مجلس قوی ایران قوی - نمایش محتوای خبر

 

 

مجلس قوی ایران قوی

مجلس قوی ایران قوی

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، تهیه کننده این برنامه احسان جعفرزاده است که در روز جمعه 2 اسفند 1398 و بنا به رسالت صدا و سیمای ملی در تنویر افکار عمومی ؛ تهیه و پخش برنامه هایی در زمینه کمک به بصیرت افزایی ، تشخیص صحیح ، انتخاب درست و آگاهانه کاندیدای اصلح از یک سو و ترغیب جامعه به حضور حداکثری در این رفراندوم آینده ساز از ضروریات است .

در همین راستا سیمای خاوران به منظور حضور گسترده مردم و نمایش عظیم حضور استان خراسان جنوبی در انتخابات این برنامه را تهیه و تولید نموده است .

شروع ویژه برنامه انتخابات ساعت 7:00 می باشد .

مجری های پیشنهادی استودیوی تولید  در دو شیفت آقایان زمانی پور ، کوچی ، مالکی و خانم ها حقانی موسوی هستند.

در برنامه سعی می شود ارتباط با ستاد انتخابات ، ارتباط زنده با شهرستان ها ، فرمانداری ها ، ارتباط با واحدهای مستقر در سطح شهر و همچنین ارتباط با شبکه های مختلف سراسری داشته باشیم .

پخش آیتم های ارسالی از سوی سیمای استان ها ، گزارش های ارسالی از سطح شهرستان بیرجند ، خبرنگاران آزاد در شهرهای دیگر و نیز پخش پیام های ستاد انتخابات از آیتم های مختلف این برنامه است.