سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه در باغ های انار خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه در باغ های انار خراسان جنوبی

مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار امسال در 150 هکتار از باغ های انار خراسان جنوبی انجام شد .

هاشم ولی پورمطلق، مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این مبارزه با رهاسازی زنبور تریکوگرامای تولید شده در انسکتاریوم فردوس انجام شد که به طور رایگان بین کشاورزان شهرستان های تولید کننده انار توزیع شده بود.

آفت کرم گلوگاه انار، تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد و به همین دلیل مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغهای انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت ها بخصوص کنه ها می شود.

هاشم ولی پورمطلق جمع آوری میوه های باقیمانده بر روی درختان یا ریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آنها و حذف پرچم های تاج انار را از روش های مبارزه زراعی و مکانیکی با آفت کرم گلوگاه عنوان کرد.

استفاده از نیروهای طرح بسیج سازندگی در روستاهای سرایان برای جمع آوری انارهای آلوده از باغات و سوزاندن آن، توزیع یارانه ای دستگاه پرچم زدا بین کشاورزان، ارسال پیامک های ترویجی به کشاورزان و حضور 5 ناظر گیاه پزشک در شهرستانهای فردوس و سرایان و بازدید مستمر از فعالیت های کشاورزان از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی برای مبارزه با این آفت بود.

سطح زیر کاشت انار در خراسان جنوبی 4 هزار و 166 هکتار است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی