جهش تولید | جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹

ماسکُمینوفن! - نمایش محتوای خبر

 

 

ماسکُمینوفن!

ماسک من، زندگی تو

در شرایط فعلی استفاده از ماسک یک مسئولیت اجتماعی و یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است.

#من_ماسک_میزنم