رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

ماده 67، 87، 88، 89 و 90 قانون انتخابات شوراهای اسلامی - نمایش محتوای انتخابات

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ماده 67، 87، 88، 89 و 90 قانون انتخابات شوراهای اسلامی

ماده 67، 87، 88، 89 و 90 قانون انتخابات شوراهای اسلامی


Loading the player...

 

ماده 67- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی، شهرداری ها و نهادهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیات های نظارت بر انتخاب شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير، امكانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌‌ماده 87 - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

‌ماده 88 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي و استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

‌ماده 89 - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور ‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

‌ماده 90 - نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديت ها و ممنوعيت ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.