رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۸

ماده 20 الی 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری - نمایش محتوای انتخابات

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ماده 20 الی 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 20 الی 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری


Loading the player...

 

ماده 20- اخذ رای در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.

تبصره 1- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره 2- اخذ رای باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده 21- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره- کلیه نهادها و ارگان های فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 22- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نمایند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واقف صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر گرفته شود.

تبصره- در صورتیکه در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد. 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.