رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۸

ماده 10 الی 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری - نمایش محتوای انتخابات

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ماده 10 الی 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 10 الی 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری


Loading the player...

 

ماده 10_ انتخابات به صورت ‌مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد.

ماده 12_ انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.

ماده 13_ چنانچه در مرحله اول براي هيچ‌يك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.

ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیلی فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر شود.

ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

ماده 17_ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي ‌حكم‌ رياست ‌جمهوري توسط مقام ‌رهبري دستور‌ امحاي ‌تعرفه و اوراق ‌رأي ‌را صادر خواهد نمود.

ماده 18_ حذف شد.

ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه و كارت مليخود رأي دهد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.