رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

مادری پرهزینه کشاورز خوسفی برای بچه شتر - نمایش محتوای خبر

 

 

مادری پرهزینه کشاورز خوسفی برای بچه شتر

بچه شتری که در سه روزگی در تصادف کامیون ، مادرش را از دست داده است با صاحبش در شهرستان خوسف خراسان جنوبی انس گرفته است .

آقای قیصری کشاورز روستای فدشک شهرستان خوسف از اول فرودین تا کنون با شیشه شیر نوزاد به بچه شتر شیر می دهد .

وی گفت : این بچه شتر 6 ماهه است و روزانه 15 کیلوگرم شیر گاو برای تغذیه آن خریداری می شود .

این بچه شتر هم اکنون با آقای قیصری انس گرفته و هر جا که صاحبش با موتور ، پیاده یا ماشین رفت آمد کند به دنبال وی می رود . 

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان جنوبی