جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

لغو پرواز بیرجند – تهران - نمایش محتوای خبر

 

 

لغو پرواز بیرجند – تهران


پرواز امروز بیرجند– تهران به علت بدی آب و هوا لغو شد .
آقای بهدانی پورمدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بیرجند گفت : این پرواز قراربود  ساعت 9 امروز با هواپیمای فوکر 100 از بیرجند به مقصد تهران  انجام شود که به علت بدی هوا و کاهش دید ، لغو شد.