رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

لغو پرواز بيرجند – تهران به علت شرایط نامساعد جوی - نمایش محتوای خبر

 

 

لغو پرواز بيرجند – تهران به علت شرایط نامساعد جوی

پرواز بیرجند - تهران  به علت  بدی هوا و کاهش دید در باند  بیرجند لغو شد.

آقای بهدانی پور مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بیرجند گفت :این پرواز قراربود  ساعت 9 از بیرجند به تهران  انجام شود که به علت بدی هوا  و یخ زدگی باند  بیرجند ، پرواز هواپیمای فوکر 100 از بیرجند به تهران   لغو شد .