جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

لغو پروازهای بیرجند به تهران و مشهد و بالعکس - نمایش محتوای خبر

 

 

لغو پروازهای بیرجند به تهران و مشهد و بالعکس

گرد و غبار، پروازهای بیرجند به تهران و مشهد و بالعکس شرکت هواپیمایی ایران ایر را لغو کرد.

گرد و غبار، پروازهای بیرجند به تهران و مشهد و بالعکس شرکت هواپیمایی ایران ایر را لغو کرد.

هادی سلامی، مدیر کل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: روز شنبه (9بهمن) پروازهای ساعت 7:40 تهران – بیرجند، 8:25 بیرجند – مشهد، 10:45 مشهد – بیرجند و 11:05 بیرجند – تهران به علت کاهش دید افقی و گرد و غبار لغو شد.

همچنین پروازهای بیرجند – بغداد، بیرجند – تهران و تهران – بیرجند شرکتهای ایران ایر و ماهان فرودگاه بیرجند که قرار بود ساعت های 15 و 25 دقیقه ، 16 و 20 دقیقه و 17 و 10 دقیقه  روز شنبه (9بهمن) انجام شود به علت کاهش دید افقی و گرد و غبار لغو شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی