جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

لغو برخی از پروازهای بیرجند – تهران و بیرجند – مشهد - نمایش محتوای خبر

 

 

لغو برخی از پروازهای بیرجند – تهران و بیرجند – مشهد

برخی از پروازهای بیرجند – تهران و بیرجند – مشهد لغو شد.

4 پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر فرودگاه بیرجند روز شنبه 17 مرداد لغو شد .

آقای سلامی، مدیر فرودگاه های بین المللی خراسان جنوبی گفت : این پروازها قرار بود ساعات  6:05 تهران – بیرجند  ،8:20 بیرجند – مشهد ،10 مشهد - بیرجند و  11:40 بیرجند – تهران روز شنبه ، 17 مرداد ماه انجام شود که به علت کمبود ناوگان لغو شد  .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی