جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

قطعی 40 دقیقه ای برق در شهر قاین و برخی روستاهای اطراف - نمایش محتوای خبر

 

 

قطعی 40 دقیقه ای برق در شهر قاین و برخی روستاهای اطراف

برخورد یکدستگاه تریلی با کابلهای شبکه فشارضعیف برق در ورودی شهرقاین ، باعت قطعی برق شهر قاین و برخی روستاهای اطراف شد.

با تلاش ماموران شرکت برق بعد از  40 دقیقه برق مشترکان به تدریج وصل شد.