جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

قرار گرفتن 70 درصد مناطق استان در وضع خشکسالی ضعیف تا حاد - نمایش محتوای خبر

 

 

قرار گرفتن 70 درصد مناطق استان در وضع خشکسالی ضعیف تا حاد

قرار گرفتن 70 درصد مناطق استان در وضع خشکسالی ضعیف تا حاد قرار دارند.

70 درصد مناطق استان خراسان جنوبی در وضعیت خشکسالی ضعیف تا حاد قرار دارد.

فاطمه شهابی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: براساس نتایج تحلیل و محاسبه انجام شده، کل استان در وضع خشکسالی متوسط قرار گرفته است. 

به گفته فاطمه شهابی فرد وضع بارش ها فقط در 30 درصد مساحت استان شامل شهرستانهای زیرکوه، درمیان، نهبندان و سربیشه طبیعی بوده است سایر شهرستانها در وضع خشکسالی ضعیف تا حاد قرار دارند.

فاطمه شهابی فرد مقدار بارندگی های سال زراعی جاری تا پایان فروردین را حدود 75 میلیمتر عنوان کرد.

وی گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود 95 میلیمتر بوده ، 21 درصد کاهش دارد.

به گفته وی میزان روان آب ورودی به استان نیز در این مدت  333 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد و نسبت به مدت مشابه درازمدت 34 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی، پلمپ چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و ممنوعه کردن دشت های آزادی که افت آب دارند را از اقدامات این شرکت برای تعادل بخشی آب سفره های زیرزمینی عنوان کرد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی