رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

قدردانی - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی

قدردانی


عباس هنرمند، رئیس باشگاه خبرنگاران جوان طی مرقومه ای مکتوب از علیرضا آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی از مدیریت تعاملی در جهت آینده نگری و حمایت همه جانبه از جوانان آتیه دار عرصه رسانه ملی تقدیر و تشکر نمود.