سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

قاین سردترین ایستگاه در شبانه روز گذشته - نمایش محتوای خبر

 

 

قاین سردترین ایستگاه در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی استان گفت: پس از قاین به ترتیب سربیشه با دمای ۱۸ درجه قاین سردترین ایستگاه و شهر کشور در شبانه روز گذشتهزیر صفر ، درمیان ۱۰ درجه زیر صفر ، بیرجند ۸ درجه زیر صفر ، زهان۶ درجه زیر صفر ، سرایان و فردوس ۵ درجه زیرصفر ، زیرکوه ،  بشرویه و خوسف ۳ درجه زیر صفر ، نهبندان ۲ درجه زیر صفر و ایستگاه فرودگاه طبس با یک درجه زیر صفر به ترتیب سردترین شهر‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.
نخعی افزود: کمینه و بیشینه دمای هوای بیرجند هم به ترتیب ۵ درجه زیر صفر و ۸ درجه زیر صفر گزارش شد.