جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

فعال شدن پایگاه غربالگری شنوایی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

فعال شدن پایگاه غربالگری شنوایی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند

پایگاه غربالگری شنوایی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند فعال شد.

پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند فعال شد.

در این پایگاه نوزادان تازه متولد شده، غربالگری شنوایی می شوند.

شهرام شیخانی، معاون توسعه امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: نوزادان مشکوک به کم شنوایی و ناشنوایی پس از دو هفته، دوباره به پایگاه غربالگری ارجاع داده می شوند و در صورت اطمینان از مشکلات شنوایی شان، به کلینیک های تشخیصی شنوایی شناسی معرفی می شوند.

شهرام شیخانی افزود: در استان خراسان جنوبی 16 پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستان ها و زایشگاه ها فعال است که از آغاز امسال در این پایگاه ها 97 درصد نوزادان تازه متولد شده استان غربالگری شنوایی شدند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی