جهش تولید | جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

فعال شدن تجارت ایران و پاکستان با ایجاد اتاق مشترک بازرگانی - نمایش محتوای خبر

 

 

فعال شدن تجارت ایران و پاکستان با ایجاد اتاق مشترک بازرگانی

Loading the player...

 

فعال شدن تجارت ایران و پاکستان با ایجاد اتاق مشترک بازرگانی