فصل انتخاب

برنامه ( فصل انتخاب ) با طرح مفاهیم پایه نظیر نقش و کارکرد انتخابات ، اهمیت مشارکت و همبستگی منطقه ای و ملی ، جایگاه شورای اسلامی و نمایندگان مجلس در ایران ، بررسی جایگاه و اختیارات نمایندگان مجلس در قانون اساسی ، بررسی نقش مشورت و انتخاب در دیدگاه اسلامی ، تبیین جایگاه انتخابات و رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران ، تبیین معیارهای انتخاب اصلح و ... با کارشناسان خبره ، دانشجویان و مردم گفتگو و از آنان نظر خواهی می کند و ضمن بررسی مسائل مطرح شده در این حوزه ، موارد را به روشنی تبیین خواهد کرد .

آیتم های برنامه عبارتند از : تیتراژ  -  پلاتوی مجری  -  بخش کارشناسی  -  کلام رهبری  -  گزارش مردمی  -  موشن گرافیک  -  تریبون آزاد  -  نماهنگ  -  وله گرافیکی

 

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

مجری کارشناس : آقای دکتر دهقان

مجری : خانم فهیمه سادات حقانی