سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

فرکانس های پخش سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

فرکانس های پخش سیما

کانال های پخش فرستنده های تلویزیونی

شهر

شبکه اول

شبکه دوم

شبکه سوم

شبکه چهارم

شبکه خاوران

شبکه خبر

شبکه آموزش

شبکه قرآن

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

کانال

باند

بیرجند

9

VHF

11

VHF

22

UHF

40

UHF

28

UHF

7

VHF

34

UHF

46

UHF

قاین

34

UHF

10

VHF

28

UHF

22

UHF

12

VHF

40

UHF

46

UHF

52

UHF

نهبندان

12

VHF

6

VHF

22

UHF

34

UHF

28

UHF

40

UHF

46

UHF

-

-

فردوس

6

VHF

8

VHF

24

UHF

42

UHF

10

VHF

36

UHF

48

UHF

54

UHF

سربیشه

36

UHF

7

VHF

24

UHF

30

UHF

5

VHF

36

UHF

42

UHF

-

-

درمیان

33

UHF

21

UHF

27

UHF

39

UHF

8

UHF

45

UHF

-

-

-

-

سرایان

25

UHF

37

UHF

31

UHF

40

UHF

52

UHF

43

UHF

46

UHF

-

-

بشرویه

6

VHF

8

VHF

24

UHF

42

UHF

10

VHF

-

-

-

-

-

-

خوسف

9

VHF

11

VHF

22

UHF

-

-

28

UHF

-

-

34

UHF

-

-

زیرکوه

5

VHF

7

VHF

9

VHF

-

-

27

UHF

-

-

-

-

-

-

طبس

10

VHF

12

VHF

22

UHF

25

UHF

28

UHF

31

UHF

34

UHF

37

UHF

 

فرکانس تلویزیونی

شبکه استانی: کانال 28 باند UHF

فرکانس ماهواره ای

ماهواره : Iransat 26 E  

فرکانس : 12322 مگاهرتز  

پلاریته : V

  27500 : S.R

   3/4 : FEC

 

: شبکه های دیجیتال در سطح استان UHF  لیست کانال های باند

کانال TS2

کانال TS1

شهر

36

24

بیرجند - خوسف - مود

31

25

قاین

32

26

نهبندان

43

40

طبس

56 و 33

50 و 27

فردوس - سرایان - بشرویه