کانال های پخش فرستنده های تلویزیونی

شهر بیرجند قاین نهبندان فردوس سربیشه درمیان سرایان بشرویه خوسف زیرکوه طبس
شبکه اول کانال 9 34 12 6 36 33 25 6 9 5 10
باند VHF UHF VHF VHF UHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF
شبکه دوم کانال 11 10 6 8 7 21 37 8 11 7 12
باند VHF VHF VHF VHF VHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF
شبکه سوم کانال 22 28 22 24 24 27 31 24 22 9 22
باند UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF VHF UHF
شبکه چهارم کانال 40 22 34 42 30 39 40 42 - - 25
باند UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF - - UHF
شبکه خاوران کانال 28 12 28 10 5 8 52 10 28 27 28
باند UHF VHF UHF VHF VHF UHF UHF VHF UHF UHF UHF
شبکه خبر کانال 7 40 40 36 36 45 43 - - - 31
باند VHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF - - - UHF
شبکه آموزش کانال 34 46 46 48 42 - 46 - 34 - 34
باند UHF UHF UHF UHF UHF - UHF - UHF - UHF
شبکه قرآن کانال 46 52 - 54 - - - - - - 37
باند UHF UHF - UHF - - - - - - UHF

 

 

فرکانس ماهواره ای

نام ماهواره فرکانس پلاریته نرخ سمبل نوع کدگذاری نرخ تصحیح خطا
Iransat (Badr ۵)@۲۶E ۱۲۳۰۲ مگاهرتز افقی ۳۲۰۰۰ ۸PSK - DVBS۲ Auto

 

 

 

شبکه های دیجیتال در سطح استان

شهر کانال TS1 کانال TS2 کانال TS3
بیرجند - خوسف 24 36 30
فردوس - سرایان - بشرویه 26 و 27 32 و 33 ---
قاین 25 31 ---
نهبندان - درمیان - سربیشه 26 32 ---
طبس 40 43 ---
زیرکوه 33 39 ---

 

 

رای شما
میانگین (11 آرا)
The average rating is 2.272727272727273 stars out of 5.
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ