سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

فرماندار درمیان در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت - نمایش محتوای خبر

 

 

فرماندار درمیان در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت

خوشبختانه مرزهای استان به ویژه حوزه استحفاظی هنگ مرزی گزیک یکی از سخت ترین نقاط برای تردد قاچاقچیان و حمل مواد مخدر است و با استفاده از تجهیزات ماهوارهای و اپتیکی در مرزها میتوان گفت هیچگونه مواد مخدری از این مرز ها وارد کشور نمی شود.