فردا از آن ماست

برنامه رادیویی فردا از آن ماست عنوان برنامه ای با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب است. این برنامه به تعداد 8  مورد و هر برنامه به مدت 45 دقیقه تولید میشود. در هر برنامه یک فراز از گام دوم مورد بررسی قرار می گیرد.آگهی تبلیغ برنامه هم ساخته می شود ودر فواصل پخش وبرنامه استفاده می شود.

متن برنامه با محوریت معرفی بیانیه گام دوم و بیان مصادیق عملی آن می باشد.

 در هر برنامه چندین کارشناس به بیان دیدگاه های خود در خصوص بیانیه گام دوم و تحلیل آن می پردازند.

در هر برنامه یک گزارش بابسته صوتی یا صدای مردم  پخش می شود که در خصوص مصادیق عملی گام دوم در استان است

Loading the player...
عوامل تولید:

این برنامه به تهیه کنندگی محمدحسین اشرف زاده و دارای یک نفر گوینده  آقای امیرحسین فضلی می باشد که مقدمه ومتن هایی را می خواند وآیتم های برنامه را به هم ربط می دهد.

تاریخ تولید: 1398