رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

غريب الغرباء

غريب الغرباء یعنی غريب ترين غريبان .

 از آنجایی که امام حسين (علیه السلام) در كربلا بي يار و ياور بود و لشكر يزيد ایشان را بسيار آزار و اذيت كردند ؛ ايشان به غريب الغربا ، يعني غريب ترين غريبان ملقب شده اند .