رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

عیسی رستمی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

عیسی رستمی

 

 

اهل روستای افین قاین است .دوتار نوازی را در محضر استاد عزیز تنها آموخت . سپس به خوانندگی روی آورد و آثار ارزشمندی از دوتار و آواز ایشان در آرشیو مرکز موجود می باشد .