سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

عملیات کلینه و سید صادق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات کلینه و سید صادق

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات کلینه و سید صادق ، تاریخ اجرا : بیست و هشتم آذر ماه سال 1359 ، منطقه عمومی : کرمانشاه ، محل نبرد : سرپل ذهاب ، سازمان عمل کننده : ارتش و نیروهای مردمی ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : آفندی . **** شرح عملیات کلینه و سید صادق : در منطقه عمومي شـمال ســرپل ذهــاب در جمهـوري اسلامي ایران ارتفاعات کلینه و سید صادق قرار دارد که یک عملیــات آفنـدي محدود پس از سد پیشروي عراق به منظور کاهش توان رزمي نیروهاي عـراقي در آن اجرا گردید . هدف از این عملیات بـازپس گـیري ارتفاعـات کوره موش ، کلینه و سید صادق بود که در صورت موفقیت کامل مي توانسـت انجام عملیات هاي آینده را تضمین نمــوده و دیــد و تیر مناسبي را روي مواضع دشمن در دشت ذهاب فراهم آورد و حتي موجب مي گردیــد که دشمن ، دشت ذهاب را تخلیه نموده و کنترل محورهاي مواصلاتي سـرپل ذهاب به سید صادق به کوئیکي ، به تنگ برد علي آزاد و قره بلاغ به دشت ذهاب و گرده نو در دست نیروهاي ایراني قرار گیرد . تیپ سوم لشکر 81 زرهي کرمانشاه از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران مامور گردید در مورخه بیست و هشتم آذر ماه سال 1359 براي وصول به اهداف ذکر شده عملیات خود را آغاز نماید . این عملیات راس ساعت 23 روز تعیین شده آغاز گردیـد و به مدت 2 روز ادامه یافت و علي رغم حضور بیش از 4 تیپ از دشمن در منطقه نتایج بسیار درخشاني حاصل نمود . *** نتیجه عملیات کلینه و سید صادق :­ ارتفاعات کلینه­ سید صادق تصرف گردید و چندین پاتـک دشـمن بـا موفقیت دفع شد .­ تعداد 300 نفر کشته و زخمي و 21 اسیر تلفات انساني عراقي ها بود .­ 17 دستگاه تانک و نفربر 6 دستگاه خودرو تعدادي تجهیزات و اقلام متفرقه منهدم گردید .­ چندین قبضه خمپاره 60 م. م. و سلاح آر پي جي 7 و اقلام مخابراتي به غنیمت گرفته شد .