رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

عملیات کانال هندلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات کانال هندلی

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات کانال هندلی ، تاریخ اجرا : 15 فروردین ماه سال 1360 ، منطقه عمومی : خوزستان ، محل نبرد : کرخه - کانال هندلی ، سازمان عمل کننده : ارتش ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : آفندی . **** شرح عملیات کانال هندلی : با پایان یافتن سال 1359 نیروهاي جمهوري اسلامي ایران آماده شـدند تا با فراهم آوردن زمینـه مناسـب ، عـراق را هـر چــه سـریعتر از خاک جمهوري اسلامي بیرون کنند . بر این اساس از اواسط فروردین مــاه تا اواخر اردیبهشت ماه سال 1360 ، چند سري عملیات آفنـدي بــه صـورت انجام شناسایي با رزم صورت پذیرفت . عمده ترین اقدامات در غرب رودخانـه کرخه به منظورهاي زیر توسط لشـکر 21 حمـزه ارتـش ایــران انجام گردید : توسعه منطقه سرپل غرب رودخانه کرخه ، کـاهش اثــرات آتش توپخانه دشمن روي شهر شوش ، تسهیل عملیات آفندي آینـده ، انهـدام نیروهاي دشمن ، افزایش روحیه نیروهـاي خـودي ، کســب اطلاعات از عراق و کسب موقعیت برتر از نظر استقرار در زمین . لشکر 21 حمزه بـا قرارگاه تیپ یکم خود در سحرگاه پانزدهم فروردین ماه سال1360 در منطقه جنوب غربي پل کرخه عملیات کانال هندلي را آغاز نمود تا بتوانــد کانال هندلي را در این منطقه تصرف نماید . کانال هندلي یک خاکریز به شـکل هندل بود که قبل از انقلاب تهیه شده بود . مقداري از آب رودخانه کرخـه به وسیله پمپاژ به داخل این کانال ریخته مي شد تا به مصرف زمین هاي کشاورزي اطراف برسد . *** نتیجه عملیات کانال هندلی :­ تلفات و ضایعات فراواني به دشمن وارد گردید .­ یک صد نفر کشته و زخمي و 57 اسیر ، تلفات نیروهاي عراقي بود . تعداد­ 5 دستگاه تانک و 5 دستگاه نفربر دشمن ، بــه همــراه تعدادي سلاح سبک و تجهیزات عراقي ها منهدم گردید و یا به غنیمت گرفته شد ؛ ولـي کانال تصرفي تثبیت نگردید .