رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

عملیات قوچ سلطان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات قوچ سلطان

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات قوچ سلطان ، تاریخ اجرا : بیست و هفتم آذر ماه سال 1359 ، منطقه عمومی : خوزستان ، محل نبرد : قوچ سلطان ، سازمان عمل کننده : ارتش ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : پدافندی . **** شرح عملیات قوچ سلطان : هرچند عراق در هجوم سراسري خود به جمهوري اسلامي ایران تـلاش اصلي را در منطقه خوزستان قرار داده بود ؛ ولي هرگز نتوانست بــه هیچ یک از اهداف سیاسي و نظامي پیش بیني شده دسـت یابـد و بــه علت مقاومت نیروهاي ایراني تنها به اشغال منـاطق وسـیعي در خوزسـتان و مناطق محدودي در غرب و شمال غرب اکتفا نمود . پس از ســد پیشروي دشمن ، حملات محدود نیروهاي ایراني به منظورهاي متعدد آغاز گردید تا زمینه براي انجام عملیات هاي بزرگ و بیرون راندن عراق مهیا گردد  . عراق نیز براي مقابله با این تدبیر و ممانعت از تمرکز نیرو در جبهه هاي جنوب که اهمیت فوق العاده اي براي سیاست گذاران جمهوري اسلامي ایـران داشت و براي اینکه نیروهاي بیشــتري را در منطقــه شمال غرب درگیر نمایند ، اقدام به اجراي چند عملیات آفندي محـدود در منطقـه کردسـتان نمود . این عملیات ها عمدتاً به صورت کمیــن و دســتبرد برعلیه پایگاه ها و مواضع و مین گذاري محورها توسط افــراد و گروهک هـاي ضدانقلاب و احزاب فعال مخالف اجرا گردید . در ایــن چهــارچوب عراق در مورخه بیست و هفتم آذر ماه سال 1359 در حالیکه تقریبا پیشـروي یگان هـایش در تمـامي جبهـه هـا متوقف شده بود ، در منطقه قوچ سلطان در نزدیکي مریوان اقدام به انجام یک عملیات بزرگ کرد که مـدت هفت روز مقاومـت و پایــداري رزمندگان اسلام را موجب گردید . ***  نتیجه عملیات قوچ سلطان : دشمن هرگز نتوانست به تصرف کامل قوچ سلطان و قلنجان به منظور دست یابي به عوارض حساس منطقه و اجراي یک پدافند مناسب دست یابد ؛ ولي در منطقه برده رشه توانست مواضعي را اشغال و تصرف نماید .  52 کشته ، 60 مجروح و یک نفر اسیر از جمله تلفات نیروهاي عـراقي بود . تعدادي از ادوات زرهي و تجهیزات نظامي دشمن به همــراه تعدادي خودرو منهدم گردید .