سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

عملیات شمال آبادان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات شمال آبادان

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات شمال آبادان ، تاریخ اجرا : هشتم آبان ماه سال 1359 ، منطقه عمومی : خوزستان ، محل نبرد : شمال آبادان ، سازمان عمل کننده : ارتش و نیروهای مردمی ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : آفندی . **** شرح عملیات شمال آبادان : در تاریخ 19 مهر ماه سال 1359 نیروهاي عراقي توانستند بــر روي رودخانه کارون در حوالي روستاي مارد در خاک جمهـوري اسـلامي ایــران یک دستگاه پل شناور را نصب کرده و در حالیکه نبرد تن به تن در خرمشـهر ادامه داشت ، به طرف جاده آبادان اهواز پیشروي نموده و پس از عبور از جاده جهت قطع محور آبادان ماهشهر اقدام کنند . با مقاومت سرسختانه نیروهاي محدود ایراني ، دشمن بعد از تصرف سه راهي ماهشهر - آبـادان به طرف رودخانه بهمن شیر متمایل شد و سعي نمود با عبــور از رودخانه محاصره آبادان را کامل نماید . ولي باز هـم از جـان گذشـتگي نیروهـاي مردمي همراه یگان هایي از لشکر 77 نیروي زمیني ارتش ایران باعث شد سرپل تصرفي از دشمن بازپس گرفته شود و دشـمن مجبـور بـه عقـب نشیني گردیده و هرگز نتوانست محاصره آبادان را کامــل نمایـد . جهت ایجاد سهولت دسترسي زمیني به آبادان لازم بود تا در اولین گـام جـاده ماهشهر آبادان از دست دشمن خارج گردد ؛ لذا قرارگاه اروند کـه در ایـن زمان مسئولیت منطقه را به عهده داشت طرح عملیــات شـمال آبادان را براي اجرا به یگان هاي محدود خودي ابلاغ نمود . هرچند عملیات به اهداف نهایي خود نرسید ، ولي با رسیدن به مواضع دشمن و وارد آوردن تلفات و ضایعات قابل توجه روحیه تهاجمي نیروهاي خودي تقویت گردید و زمینه براي طراحي و اجراي عملیات بعدي به خوبـي مهیـا شـد.  همزمـان بـا اجراي این عملیات عراق توانست آخرین مقاومــت هـا را در خرمشهر متوقف نموده و تا ابتداي پل را تصرف نماید . *** نتیجه عملیات شمال آبادان :­ از میزان تلفات انساني عراقي گزارشي واصل نگردیده است .­ اهداف تعیین شده مورد تصرف واقع نشد تعداد 15 دستگاه تانک دشمن منهدم گردید .