سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

عملیات سوسنگرد - نمایش محتوای دفاع مقدس

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

عملیات سوسنگرد

عملیات سوسنگرد


درگیري در منطقه پاسگاه هاي مرزي سوبله رشیدیه و صــفریه در مرز ایران از اوایل شهریور ماه 1359 آغاز گردید و لشگر  92  زرهي از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران تیپ سوم خود را از دشت آزادگان با مأموریت اشغال مواضع پدافندي در منطقه مستقر نمود.

ایــن یگانها هرچند به دلایل حوادث بعد از پیروزي انقلاب اســلامي ایـران توانائي کافي جهت مقابله با نیروي بسیار آماده عراق را نداشــتند ولـي مطابق طرحهاي پیش بیني شده با اجراي عملیات تأخیري باعث شــدند عراق ضمن قبول تلفات و ضایعات بسیار از دست یابي به اهداف اصــلي و یا تمامي اهداف تعیین شده بازمانده و در مواضع نامناسب زمین گیر شـود.

از روز 59/6/31 تـا 59/7/7 بـه مـدت 8 روز یکـي از سـنگین تـرین نبردهاي ابتدائي جنگ در این منطقه به وقوع پیوست به حــدي که روز هشتم نیروي هوایي و هوانیروز ارتش ایران بیشـترین تـوان خـود را در پشتیباني هوائي انجام دادند.نتیجه: ­ تدبیر اتخاذ شده مبني بر بکـارگیري گــروه رزمـي 148 از لشگر 77 خراسان از نیروي زمیني ارتش ایـران در محــور حمیدیـه سوسنگرد و ضرباتي که تیم شکار تانک گروه عملیات نامنظم شهید چمران به عـراق وارد آورد باعث گردید دشمن از این محور عقب نشـیني نمـوده و تانـک هاي بسیاري را از خود بجاي گذارد.

هرچند در ایـن محـور منــاطقي به تصرف دشمن درآمد ولي از نزدیک شدن دشمن به اهــواز ممانعـت به عمل آمده و از الحاق نیروهاي عراق در منطقه سوسنگرد با نیروهایي کـه در جاده اهواز­ خرمشهر تا 15 کیلومتري اهواز پیشــروي کـرده بودند جلوگیري شد.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.