سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

- نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات تکمیلی کربلای 5 ، تاریخ اجرا : 3 اسفند ماه سال 1365 ، منطقه عمومی : بصره ، محل نبرد : شلمچه ، سازمان عمل کننده : مشترک ، فرماندهی عملیات : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، رمز عملیات : یا زهرا (س) ،  نوع نبرد : آفندی .

**** شرح عملیات تکمیلی کربلای 5 : بعد از انجام عملیات کربلاي 5 که منجر به انهــدام بخشـي از ماشین جنگي عراق شد ، ارتش شکست خورده عراق ناگزیر از وضــعیت پیش آمده و در حال آسیب پذیري فوق العاده در منطقه کانال زوجــي تـا نهر جاسم گرفتار بود . لذا براي بیرون آمدن از محاصره بـا به کــارگیري توان زرهي و تمرکز آتش توپخانه و انجـام حملـه محـدودي توانسـت ضـلع جنوبي کانال پرورش ماهي را بـازپس گرفتـه و بـه دنبال آن بـا اقـدامات مهندسي سنگین سه دژ 500 ، 1000 و 1500 متري را براي جلوگیري از ادامه حمله نیروهاي ایراني در منطقه احداث نماید .

براي بـازپس گیري ضلع جنوبي کانال پرورش ماهي ، قرارگاه کربلا توســط سـپاه پاسداران طرحي را ارائه نمود تا با حمایـت و پشـتیباني یگان هـاي نـیروي زمیـني ارتش و یورش غافلگیرانه به یگان هاي عراقي بتواند مواضع بهتري را در منطقه اشغال نماید . این عملیات با رمز مقدس یا زهرا (س) آغاز گردید .

**** نتیجه عملیات تکمیلی کربلای 5 :­ به علت هوشیاري کامل دشمن نیروهاي خـودي پـس از چهــار مرحله عملیات سنگین ، تنها توانستند بخشي از نیروهاي عراقي را منهدم نموده و تنها خاکریز دژ 500 متري را اشغال و تصرف نمایند .­ کشته و زخمي شدن حدود ده هزار نفر و اسارت 265 نفر از عراقي ها تلفات انساني این نبرد بود .­ یک صد دستگاه تانک و نفربر به همره ده عراده توپ منهدم شد و یا بـه غنیمت درآمد و 5 هواپیما و 2 بالگرد نیز ساقط شد .