جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

عملیات ارتفاع 402 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات ارتفاع 402

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات ارتفاع 402 ، تاریخ اجرا : یازدهم بهمن ماه سال 1363 ، منطقه عمومی : کرمانشاه ، محل نبرد : سومار ، سازمان عمل کننده : ارتش ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : پدافندی . **** شرح عملیات ارتفاع 402 : یکي از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزي در منطقه عمومي سومار ، ارتفاع 402 مي باشد که میدان دید و تیر خوبي به همه جهات داشته و امکان دیده باني و کنترل مناسبي روي محــور نفت خانه و مندلي در عراق و نفت شهر و سومار در ایران فراهم مي سـازد و همچنین کنترل دره سانواپا را که ارتفاعات مرزي کهنه ریــگ و سلمان کشته را از یکدیگر جدا مي نماید ، آسان مي سـازد . تمـام فعالیـت هاي پشتیباني و آمادرساني که به منظور ادامه دفاع در مقابل نیروهاي ایـراني روي ارتفاعات مرزي کهنه ریگ ارزش حیاتي داشته است ؛ با اسـتفاده از جاده هاي نظامي واقع در سومار و نفت شهر صورت مي پذیرفت کـه در صورت سقوط ارتفاع 402 و اشغال آن توسط عــراق محـدودیت فوق العاده اي در منطقه ایجاد شده و موجب وارد آمدن خسارت هاي سنگین و تلفات و ضایعات فراوان بر نیروهاي ایراني مي گردید . نیروهاي عراقي با درک این موضوع عملیات خود را در ساعت 5 صــبح مورخـه یازدهم بهمن ماه سال 1363 آغاز نمودند . *** نتیجه عملیات ارتفاع 402 : دشمن با اجراي آتش سنگین به طرف مواضع خودي پیشـروي نمـود ، ابتدا مواضع کمین خودي و سپس ارتفاع کله قندي را با تحمل خسارات فراوان به تصرف درآورد . از تلفات و ضایعات دشمن گزارشي واصل نشده است .