جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

عشایر خراسان جنوبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عشایر خراسان جنوبی

 

مردم ایران زمین از هر قوم و نژادی که باشند، پیش از هر چیز ایرانی اند و دفاع از این مرز و بوم را بر خود فرض می دانند، اما در این میان نقش عشایر در دفاع از مرزهای ایران زمین نقشی پررنگ و غیر قابل انکار است. زندگی روزمره عشایر که فارغ از تجملات و دغدغه های زندگی شهری است، انسان را به خود می خواند و درهم تنیدگیِ هر روزشان با طبیعت مایه آرامش روح و روان می شود. عشایر استان خراسان جنوبی بخشی از عشایر غیور ایران هستند که بخشی از سال را در کوه ها و کوهپایه های این استان می گذرانند.

در نگاه بیشتر ببینید