سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

عروسک باران ( اَتَلو ) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عروسک باران ( اَتَلو )

 

برای دفع خشکسالی از دیرباز مراسم های مختلفی تحت عنوان کلی طلب باران یا باران خواهی در خراسان جنوبی اجرا می شد که امروزه نیز البته به صورت محدودتر و ساده تر از گذشته به اجرا در می آید . مراسم " عروسک باران" یا " اَتَلو" نمونه ای از این مراسم است که توسط کودکان انجام می شود و در واقع واسطه ایست برای طلب باران از خداوند رحیم مهربان . اَتَلو یا عروسک باران عروسکی است که با بدنه ای چوبی که بر آن لباس می پوشانند تا به صورت آدمکی پارچه ای در آید . نحوه ی اجرای این مراسم به این صورت بود که در سال های خشکسال در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار بچه ها عروسک باران را می ساختند و آن را دسته جمعی در کوچه های شهر یا روستا می گردانند و بیشتر آن را به درب منازل سادات می بردند . در مقابل خانه ایستاده و به صورت گروهی اشعاری می خواندند که بخشی از آن بدین شرح است : اَتَلو اَتَلو ، بارون کن * بارون بی پایون کن * گندم به زیر خاکه * از توشنگی هلاکه * گل های سرخ لاله * از توشنگی مناله * اَتَلو اَتَلو ، بیا بیا * با ابرای سیا سیا * بارون بیا جر جر * تو نودونا شر شر . که این شعر در زبان معیار چنین است : « اَتَلو اَتَلو باران کن * باران بی پایان کن * گندم به زیر خاک است * از تشنگی هلاک است * گل های سرخ لاله * از تشنگی می نالند * اَتَلو اَتَلو ، بیا بیا * با ابرهای سیاه سیاه * باران بیا جرجر * توی ناودان ها شرشر » . سپس صاحبخانه به کودکان مقداری شیرینی ، آجیل ، تنقلات و ... می دهد و روی عروسک باران آب می پاشد . کودکان شیرینی و نقل جمع آوری شده را بین خود تقسیم می کنند . زن ها نیز غذای نذری تدارک می بینند و بین اهالی محل پخش می کنند . امید به آمدن باران را هنگام اَتَلوگردانی در چشمان مردمان روستا می شود دید و لبخند و شادی کشاورزان را که سرشار از شور و شعف است ، نظاره کرد . چقدر دلهاشان به خدا نزدیک است . عروسک باران روایت عشق است و امید ، نیایش و ستایش .

در نگاه بیشتر ببینید