رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

طلب میلیاردی بیمارستانهای خراسان جنوبی از بیمه - نمایش محتوای خبر

 

 

طلب میلیاردی بیمارستانهای خراسان جنوبی از بیمه

بیمارستانهای خراسان جنوبی از بیمه طلب میلیاردی دارند.

بیمارستانهای خراسان جنوبی از سازمانهای بیمه گر 84 میلیارد و 900 میلیون تومان طلب دارند.

محمد دهقانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 61 میلیارد و 300 میلیون تومان از این بدهی مربوط به امسال و 23 میلیارد و 600 میلیون تومان مربوط به پارسال است.

محمد دهقانی افزود: 58 میلیارد و 800 میلیون تومان از این بدهی مربوط به بیمه خدمات درمانی، 24 میلیارد و 100 میلیون تومان مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و 2 میلیارد تومان مربوط به بیمه نیروهای مسلح است .

بر اساس قانون متمم بودجه در مجلس قرار است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با فروش 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به صورت متناوب، بدهی سازمانهای بیمه گر به وزارت بهداشت را بپردازد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی