سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

طبس، دوازدهمین شهر کم بارش کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

طبس، دوازدهمین شهر کم بارش کشور

طبس، دوازدهمین شهر کم بارش کشور است.

طبس بر اساس شاخص SPI در درجه‌ خشکسالی بسیار شدید قرار دارد و از نظر میزان کاهش بارندگی، دوازدهمین شهر کم‌بارش کشور است.

حداکثر دمای طبس طی سال جاری 47 درجه‌ سانتی‌گراد است که در روزهای 14، 17 و 22 تیر ثبت شده و این در حالی است که حداکثر دمای ثبت شده در تاریخ طبس 49 درجه سانتی‌گراد است.

مهدی محمد شاهی، رئیس اداره هواشناسی طبس گفت: طی سال زراعی جاری 37 میلی‌متر بارندگی در طبس ثبت شده است که نسبت به 53 میلی‌متر بارندگی ثبت شده طی دوره مشابه قبل، 28 درصد کاهش دارد؛ همچنین میزان بارندگی طبس نسبت به میانگین طولانی‌مدت (از سال 1368 تاکنون) 50 درصد کاهش یافته است.

مهدی محمد شاهی افزود: تنها بارندگی‌هایی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مؤثر است که در هر نوبت حداقل 10 میلی‌متر بارندگی انجام شود اما 37 میلی‌متر بارندگی طبس طی سال زراعی جاری در دفعات متعدد و به‌ صورت غیر مؤثر بوده است و چنانچه این 37 میلی‌ متر طی 2 نوبت می‌بود شاید مؤثر واقع می‌شد.

وی گفت: از سال 1368 تاکنون، کمترین میزان بارندگی سالیانه در طبس مربوط به سال زراعی 79-78 با 28 میلی‌متر بوده است و پس از آن کمترین میزان بارندگی مربوط به سال زراعی جاری است؛ بیشترین بارندگی ثبت شده در طبس نیز مربوط به سال زراعی 70-69 با 151 میلی‌متر است.

وی با بیان اینکه طبس از نظر شاخص SPI در درجه خشکسالی بسیار شدید قرار دارد، افزود: طبس از نظر میزان کاهش بارندگی، دوازدهمین شهر کم‌بارش کشور است.

رئیس اداره هواشناسی طبس اظهار کرد: حداکثر دمای طبس طی سال جاری 47 درجه سانتی‌گراد است که در روزهای 14، 17 و 22 تیر ثبت شده و این در حالی است که حداکثر دمای ثبت شده در تاریخ طبس مربوط به تیر 1377 با 49 درجه سانتی‌گراد است.

محمد شاهی تصریح کرد: حداقل دمای ثبت شده نیز منفی 6 درجه سانتی‌گراد است که در دی 1376 ثبت شده است.

وی گفت: امسال معدل دمای هوای طبس نسبت به پارسال، 1.3 درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا کرده و در واقع وضعیت دمایی، بهبود یافته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی