سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

ضرورت آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در جامعه - نمایش محتوای خبر

 

 

ضرورت آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در جامعه

اکبری مطلق مدیر کل بهزیتی استان در همایش فرهنگ آپارتمان نشینی  با بیان اینکه رعایت حق همسایگان در آپارتمان ها و آسایش روح و روان ، زندگی بهتر را بدنبال دارد گفت: بایدفرهنگ آپارتمان نشینی در جامعه به منظور پیشگیری ازبروزآسیب های اجتماعی در مجتمع های مسکونی آموزش داده شود