رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ضرب العجل سه ماهه استاندار به ادارات برای پرداخت بدهی شهرداری ها - نمایش محتوای خبر

 

 

ضرب العجل سه ماهه استاندار به ادارات برای پرداخت بدهی شهرداری ها

استاندار به ادارات برای پرداخت بدهی شهرداری ها سه ماه فرصت داد.

پرویزی، استاندار خراسان جنوبی در جمع شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان دستور تشکیل کمیته ویژه ای برای رسیدگی به بدهی ادارات به شهرداری های استان را داد .

وی گفت: دستگاه ها و ادارات بدهکار به شهرداری ها باید تا دو یا سه ماه آینده بدهی خود را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی دستگاه ها مبلغ بدهی از اعتباراتشان کسر و به شهرداری ها پرداخت می شود.

پرویزی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی حق ساخت و ساز غیر مجاز ندارد؛ گفت: شهرداری یک نهاد عمومی و خدماتی است و نباید جیب دوم دولت باشد.

استاندار خراسان جنوبی خواستار اجرای بدون اغماض و در چارچوب قانون مصوبات شوراهای اسلامی شد.

کمبود اعتبارات و سهمیه قیر و پیگیری مطالبات از دستگاه های اجرایی از مهمترین خواسته های شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان بود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی